Privacyverklaring

Management Support Tilburg biedt diverse diensten aan, waaronder een antwoordservice, telefoonservice, klantenservice en secretariële diensten. Door de aard van onze dienstverlening is het vereist dat Management Support Tilburg over bepaalde gegevens van u beschikt. Management Support Tilburg gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hieronder vindt u onze verklaring omtrent privacy.

Privacy Verklaring
Management Support Tilburg, gevestigd aan Voerendaalstraat 18, 5036 SB Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Voerendaalstraat 18
5036 SB Tilburg
+31132032100

mstilburg.nl

Anje Belterman is de functionaris Gegevensbescherming van Management Support Tilburg. Zij is te bereiken via info@mstilburg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Management Support Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–        Voor- en achternaam
–        Geslacht
–        Adresgegevens
–        Telefoonnummer
–        E-mailadres
–        IP-adres
–        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Management Support Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
–        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Management Support Tilburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden voor de persoonsgegevens die wij verwerken. Na deze periode worden deze gegevens geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Management Support Tilburg verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Management Support Tilburg gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Management Support Tilburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mstilburg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één week, op uw verzoek .

Management Support Tilburg wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Management Support Tilburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons. Management Support Tilburg heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

–        Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
–        TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.    Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
–        DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te                     voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of            bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wijzigingen op deze verklaring
Deze privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vindt u altijd op https://www.mstilburg.nl . Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe Management Support Tilburg uw gegevens beschermt.

Schuiven naar boven